fbpx
 • Schoebroekstraat 48 | 3583 Paal-Beringen

De Cijfers

 • Bouwjaar: 2016
 • Aantal bedden
  • 40 zorgkamers
  • 149 assistentiewoningen
 • Aantal sites
  • 1 site (2 fases)

De uitdaging

Identificatie van verzorgend personeel

Een van voorwaarden was de eenvoudige en snelle identificatie van het verzorgend personeel.

De verpleegkundige moet op een eenvoudige manier zijn of haar ID kenbaar kunnen maken vóór het uitvoeren van iedere verzorgtaak. Het is belangrijk dat alle informatie centraal wordt opgeslagen zodat het management een perfect overzicht en controle heeft over welke handeling, door welke verzorgende, op welk tijdstip uitgevoerd zijn.

Toegangscontrole & dwaaldetectie

Een tweede gestelde voorwaarde was een gebruiksvriendelijke toegangscontrole. De bewoners van de zorgkamers moeten de mogelijkheid hebben om vrij rond te lopen doorheen het gebouw zonder dat eventuele dwalers zonder toestemming het gebouw kunnen verlaten.

Integratie videofonie in oproepsysteem

Een laatste belangrijke vereiste was de integratie van de videofonie in het verpleegoproepsysteem. Het is belangrijk dat er geen apart systeem met aparte bekabeling moet worden opgezet voor de videofonie.

De oplossing – Algemeen

Centrale TeleAlarm ontvangers (Local Bus Receivers)

Met het installeren van slechts enkele TeleAlarm ontvangers heeft Essec onmiddellijk enkele van de systeemvereisten getackeld.

 • Met behulp van de TeleAlarm pols- of halszenders, kunnen de bewoners een draadloze oproep doen doorheen het hele gebouw.
 • Daarnaast maken de pols- of halszenders het mogelijk om de bewoners de toegang te beperkten tot bepaalde zones. De zenders communiceren met bakens (lussen) die ingewerkt zijn in de vloer bij de deuren. Het systeem maakt het ook mogelijk om bewoners de toegang tot bepaalde zones te belemmeren indien ze niet vergezeld worden door een begeleider.

De TeleAlarm ontvangers combineren dus zowel de draadloze oproepfunctie als dwaaldetectie door een minimaal gebruik aan hard- en software. Dit heeft geleid tot kostenbesparing.

Hof van Gan zal in de toekomst gebruik kunnen maken van Optiscan. Een draadloze kamermodule die met behulp van infrarood het vloeroppervlak van een kamer aftast. Van zodra een bewoner uit zijn bed komt, geeft het systeem een signaal. Ook dit systeem kan aangesloten worden op de draadloze TeleAlarm ontvangers.

NEC SV9100 telecommunicatieserver

Voor telefonie heeft Hof van Gan gekozen voor een telecommunicatieserver van NEC. Naast een aantal vaste IP-toestellen voor op de burelen, hebben ze ook 15 x Smart DECT G966 in gebruik voor hun mobiel personeel. Het voordeel van deze toestellen is dat ze zowel DECT- als Wi-Fi-signalen kunnen ontvangen.

HP Switching

Zowel de telecommunicatie, het dataverkeer als de verpleegoproep, verloopt via HP-switches die ook door Essec geïnstalleerd werden. We zien het als een meerwaarde dat wij dankzij onze kennis van zowel IT, telecom en verpleegoproep een project als Hof van Gan van A tot Z kunnen uitvoeren.

De oplossing – Zorgkamers

Standaard kameropstelling

 • Dubbel frame
  • RFID-afstelunit
  • Oproep/afstelunit met peeraansluiting
   • Bediening verlichting mogelijk via oproeppeer
  • Trekschakelaar in sanitair gedeelte
  • Kamerlamp met naamplaatje in gang

HP Wi-Fi-netwerk

In de zorgkamerafdeling heeft Hof van Gan gekozen om een wifi-netwerk uit te rollen. Hierdoor kan het mobiel personeel via de Smart Dect G966 het elektronisch zorgdossier raadplegen en camerabeelden bekijken.

Ook bezoekers kunnen gebruik maken van het Wifi-netwerk via een Guest account.

RFID-unit (identificatie verzorgende)

Alle zorgkamers zijn voorzien van een RFID-afstelunit. Dankzij deze unit kan het verzorgend personeel met behulp van een persoonlijke RFID-tag of kaart zeer eenvoudig en snel zijn identiteit kenbaar maken bij het binnenkomen van de kamer. De kaart dient slechts vluchtig tegen de afstelunit gehouden te worden en het systeem registreert het personeel.

De oplossing – Assistentiewoningen

Standaard kameropstelling

 • Touch kamerunit
  • Videofonie
  • Sip telefonie
 • Kamerlamp met naamplaatje in gang
 • Oproeppeer slaapkamer
 • Trekschakelaar in sanitair gedeelte

(IP) DECT-netwerk

Voor de assistentiewoningen is er bewust gekozen om geen wifi-netwerk uit te rollen, maar enkel een DECT-netwerk.

Dezelfde Smart DECT G966 toestellen kunnen via IP DECT, gesprekken en oproepen ontvangen doorheen het hele gebouw. Het DECT-netwerk heeft een erg groot bereik en garandeert steeds een goede spraakkwaliteit. Iets wat bij wifi niet altijd van toepassing is.

De keuze voor geen algemeen wifi-netwerk heeft ook te maken met het feit dat iedere bewoner van een assistentiewoning verantwoordelijk is voor zijn eigen internetverbinding. Er zullen dus in de toekomst erg veel verschillende wifi-netwerken actief zijn op een kleine ruimte. Een algemeen Wi-Fi-netwerk daarbovenop zou niet performant kunnen werken.

Touch kamerunits

Iedere assistentiewoning is voorzien van een Touch kamerunit. Deze zullen in eerste instantie voornamelijk gebruikt worden voor videofonie. De bewoners kunnen via de display zien wie bij hen aanbelt.

Naarmate de bewoners ouder worden en hun behoefte naar zorg toeneemt, zal het in de toekomst mogelijk zijn om via de Touch unit het zorgdossier te raadplegen en oproepen uit te voeren.

De Touch kamerunits kunnen ook fungeren als SIP-telefoontoestellen. Dit maakt het voor de bewoners en personeel mogelijk om met elkaar te communiceren.

Het Resultaat

TeleAlarm ontvangers

Het voordeel van de TeleAlarm LB-receivers is dat ze de inkomende signalen van de draadloze oproepen kunnen ontvangen alsook die van de toegangscontrole. Hierdoor moeten er geen twee aparte netwerken worden aangelegd wat kostenbesparend is voor de organisatie.

De pols- en handzenders laten de bewoners toe om vrij in het gebouw rond te lopen, zonder dat personen met dwaalgedrag het pand kunnen verlaten. Dit geeft de bewoners meer vrijheid en verhoogd hun levenskwaliteit.

RFID-units

Dankzij de RFID-units kan het personeel zich erg vlot identificeren en verliezen ze geen waardevolle tijd. Het enige wat ze moeten doen is hun badge tegen de unit te houden.

Door de identificatie krijgt de directie een perfect overzicht van welke verpleegtaken door wie uitgevoerd zijn en wanneer.

Smart Dect G966

Dankzij de Smart Dect G966 handsets van NEC, zijn alle mobiele medewerkers steeds bereikbaar. De toestellen kunnen zowel Wifi als Dect-signalen ontvangen. Dit zorgt voor een kwalitatieve en gegarandeerde spraakverbinding gecombineerd met de flexibiliteit van een datanetwerk om allerhande gegevens te ontvangen over patiënten. Omdat de handsets zowel Wifi- als Dect-signalen kunnen ontvangen is andermaal een kostenbesparende oplossing voor de zorginstelling.

Touch kamerunits

De Touch kamerunits maken deel uit van het verpleegroepsysteem iCall. Dit systeem heeft als unieke eigenschap dat het kan communiceren via eender welke 4-draad bekabeling. Hierdoor moeten er geen extra kabels voorzien worden wat een gunstig effect heeft op de totale kostprijs.

Totaaloplossing

Dankzij jarenlange ervaring in zowel IT, telecom en verpleegoproepsystemen, heeft Essec alle kennis in huis om een project zoals Hof van Gan van A tot Z uit te voeren. Hierdoor heeft u als klant slecht één contactpersoon, één factuur, één onderhoudscontract en vooral één grote zorg minder.

Toegepaste oplossingen

Bij deze referentie zijn volgende oplossingen toegepast:
Data-infrastructuur
Full-IP Verpleegoproepsysteem
Telecom
Telefonie & Mobiele Communicatie
Uw netwerkinfratructuur
VoIP- & Dect- technologie
Zorgcommunicatie
Maak een afspraak

Andere referenties