fbpx
 • Schoebroekstraat 48 | 3583 Paal-Beringen

Oriëntatie

WZC Zilverlinde is een uniek woonzorgcentrum met een warme aandacht voor elke zorgbehoevende en zijn ontwikkeling. Het WZC is gelegen midden in het Kempische groen van Olen en biedt plaats aan 70 bewoners in de zorgkamers. Daarnaast zijn er 9 assistentiewoningen in het nieuwe gebouw en 21 in het vlakbij gelegen gebouw Residentie ‘bij de linde’. Voor zowel het renovatieproject als de nieuwbouw rekende WZC Zilverlinde op Essec die er de verpleegoproep en interne zorgcommunicatie installeerde.

Cijfers en feiten

 • Locatie: Berkenstraat 15, 2250 Olen
 • Bouwjaar: 2016-2017
 • Aantal bedden
  • 70 zorgkamers
  • 30 assistentiewoningen
 • Verpleegoproepsysteem
  • iCall, full IP-verpleegoproep
 • Omvang
  • 2 sites

Peggy Rix – directeur

“Van in het begin heeft Essec ruim de tijd genomen om naar onze problemen te luisteren en mee te denken aan de best passende oplossing. Op die manier zijn we er samen in geslaagd een sterk verhaal neer te zetten. Binnen budget en klaar voor de toekomst.”

De uitdaging

De 21 bestaande assistentiewoningen (AW) en de nieuwbouw Woonzorgcentrum (WZC) liggen niet vlak naast elkaar en hebben geen fysieke, noch bekabelde verbinding.

Een open communicatiesysteem dat klaar is voor de toekomst

WZC Zilverlinde is op zoek naar een intern communicatiesysteem dat met de organisatie kan meegroeien en eenvoudig kan
gekoppeld worden met diverse toepassingen.

Eén oproepsysteem voor zowel AW als WZC

Een van de uitdagingen van dit project was om op vraag van de klant slechts één verpleegoproepsysteem te gebruiken voor zowel de bestaande AW als het WZC ondanks dat er geen fysieke of bekabelde verbinding is tussen beide gebouwen.

Het oproepsysteem van de AW kan niet via de telefoonlijn van de bewoners of het ‘oude’ verpleegoproepsysteem

De verpleegoproepen van de AW kunnen niet verlopen via de bestaande telefoonlijn. Indien dit wel wordt toegepast en een bewoner beslist zijn vaste lijn op te zeggen, is er geen verpleegoproep meer mogelijk. Het bestaande ‘oude’ verpleegoproepsysteem is gedateerd en wordt verwijderd.

Rechtstreekse spraakverbinding tussen AW en WZC

Aangezien in het bestaande gebouw alleen de assistentiewoningen overblijven, zullen er niet permanent zorgverleners aanwezig zijn. Het is belangrijk dat er bij oproepen onmiddellijk een spraakverbinding wordt opgezet opdat het personeel de urgentie oproep telefonisch kan inschatten.

De oplossing – Woonzorgcentrum (nieuwbouw)

 • 70 zorgkamers
 • 9 assistentiewoningen
 • Zorgkamers
 • Assistentiewoningen

Verpleegoproep

In het woonzorgcentrum werd het iCall verpleeg-oproepsysteem geïnstalleerd in zowel de zorgkamers als de assistentiewoningen. Dit systeem is gebaseerd op de open IP-standaard en kan hierdoor gemakkelijk toegepast worden in elke IP-omgeving.

Standaard kameropstelling zorgkamers

 • Oproep/afstelknop met peeraansluiting
 • Trekschakelaar in sanitaire unit
 • LB-receivers doorheen het gebouw

Elke zorgkamer is uitgerust met een oproep/afstelknop met peeraansluiting. In de sanitaire unit is een trekschakelaar geplaatst.

In de gangen en andere polyvalente ruimtes werden op strategische plaatsen LB-receivers geïnstalleerd om de bewoners de mogelijkheid te geven doorheen het hele gebouw een oproep te initiëren door middel van een eenvoudige druk op de hals/polszender.

OAE
TrekschakRed(

Standaard kameropstelling assistentiewoningen

 • iCall SIP Touch kamerunit met videofonie
 • Oproepknop met peeraansluiting
 • Trekschakelaar in sanitaire unit

De 9 assistentiewoningen werden uitgerust met een iCall SIP Touch kamerunit (zie foto) naast de deur en een oproepknop met peeraansluiting naast het bed.

De iCall SIP Touch kamerunit in combinatie met een Fasttel parlofoon en een aparte IP Dahua camera maakt het mogelijk om deze als videofoon te gebruiken. De bewoners kunnen via de display zien wie bij hen aanbelt.

Naarmate de bewoners ouder worden en hun behoefte naar zorg toeneemt, is het mogelijk om via de iCall SIP Touch kamerunit oproepen uit te voeren en het zorgdossier te raadplegen indien nodig.

De Touch kamerunits kunnen ook fungeren als SIP-telefoontoestellen. Dit maakt het voor de bewoners en personeel mogelijk om met elkaar te communiceren.

Telefonie

Voor telefonie heeft het woonzorgcentrum gekozen voor de SV9100 communicatieserver van NEC. Naast 15 vaste IP-toestellen voor op de burelen hebben ze ook 20 draagbare G566 IP-DECT-toestellen in gebruik voor de mobiele medewerkers.

Deze communicatieserver doet ook dienst als SIP-server in de assistentiewoningen. Indien een bewoner een verpleegoproep doet vanuit zijn woning, krijgt het verplegend personeel een melding op het draagbaar IP-DECT-toestel. Door een simpele druk op de knop kunnen de medewerkers onmiddellijk een spraakverbinding bekomen met de bewoner via de iCall SIP-Touch kamerunit. Op die manier weet het men onmiddellijk de reden en ernst van de oproep en kan er gepast gehandeld worden. Bij andere systemen moet men vaak diverse handelingen uitvoeren om zo een spraakverbinding te bekomen.

IT

Zowel de telecommunicatie, het dataverkeer als de verpleegoproep, verloopt via HP 2530 switches die ook door Essec geïnstalleerd werden.

De oplossing – Bestaande Assistentiewoningen

In het vroegere gebouw blijven de 21 AW behouden. De huidige telefoonlijn in deze woningen is een vierdraads (2 paar) VVT-kabel waarvan op dit moment slechts 1 paar wordt gebruikt voor telefonie. Dankzij de flexibiliteit van het iCall verpleegoproepsysteem, kunnen we het andere ‘paar’ gebruiken voor oproepen en moet er dus geen nieuwe bekabeling voorzien worden. Dit leidt enerzijds tot kostenbesparing, maar vooral blijft een eenvoudige en universele infrastructuur behouden.

Verpleegoproep

In de assistentiewoningen hebben we als oproepsysteem gekozen voor TeleAlarm TA72 personen alarmtoestel. Dit intuïtief toestel is gemakkelijk via de cloud te programmeren en biedt snelle en efficiënte hulpverlening vanop afstand. Het wordt standaard geleverd met een hals/polszender.

Telefonie

Om de oproepen van personenalarmtoestellen door te sturen naar het personeel in het woonzorgcentrum werd in het bestaande gebouw ook een SV9100 communicatieserver van NEC geïnstalleerd. Deze communiceert met de andere SV9100 communicatieserver in het woonzorgcentrum over het openbaar netwerk van de provider. In dit geval Proximus. Aangezien dit interne gesprekken zijn, zijn we erin geslaagd de twee gebouwen tegen zeer gunstig tarief met elkaar te laten communiceren. Zonder complexe constructies in elkaar te steken.

De oproepen worden doorgestuurd naar het personeel in het nieuwe WZC. Wanneer ze een oproep ontvangen op de IP-DECT-handset, zullen ze zien dat de oproep afkomstig is van de assistentiewoningen in het oude rusthuis. Als de oproep wordt aangenomen, zal de helpverlener eerst, via een gesproken melding, geïnformeerd worden vanuit welke flat de oproep komt. Onmiddellijk daarna wordt het spraakkanaal geopend en is er een intercom-gesprek mogelijk tussen de bewoner en helpverlener.

De oplossing – Algemeen

De volledige communicatie (oproep/afstel) van het verpleegoproepsysteem wordt geregistreerd in het Novilog logging systeem. Hiermee kan de tijdsbesteding van de medewerkers gemeten worden om zowel over- als onderbezetting te vermijden. Het geeft ook een mooi overzicht weer van de verschillende oproepen, inclusief het tijdstip en type van de oproep. Het systeem is web-based en de rapporten kunnen in de Cloud geraadpleegd worden.

De Netrix message server van iCall is de kern van het interne communicatiesysteem en zorgt voor een koppeling tussen het verpleegoproepsysteem, de communicatieserver en de IP-DECT toestellen. De in eigen beheer ontwikkelde notificatieserver kan elke type oproep of alarm ontvangen en stuur deze signalen vervolgens door naar de geschikt ontvangers. In dit geval de NEC G566 IP-DECT toestellen. Daarnaast voorziet Netrix ook een koppeling met de brandcentrale.

Het Resultaat

Uitdaging 1: Een open communicatiesysteem dat klaar is voor de toekomst

Zowel de verpleegoproep als de interne telefonie is gebaseerd op de open IP-standaard en gekoppeld aan het IP-netwerk dat doorheen de organisatie werd uitgerold. Dit heeft als voordeel dat het WZC eender welke toepassingen aan het netwerk kan koppelen, zolang deze gebaseerd zijn op IP. Deze budgetvriendelijke basisopstelling biedt op die manier de gevraagde flexibiliteit naar de toekomst toe.

Uitdaging 2: Rechtstreekse spraakverbinding tussen assistentiewoningen en woonzorgcentrum

Bovenstaande uitdaging hebben we kunnen tackelen door een communicatieserver in beide gebouwen te plaatsen en met elkaar te laten communiceren over het (extern) netwerk van de provider. In dit geval Proximus. Dankzij de koppeling van de Netrix Message Server met de NEC SV9100 communicatieserver kan er een rechtstreeks spraakverbinding worden opgezet tussen de TA72 personenalarmtoestellen, de iCall SIP Touch kamerunit en de IP-DECT-toestellen.

Uitdaging 3: Het oproepsysteem kan niet via de telefoonlijn of het ‘oude’ verpleegoproepsysteem

Door het ontdubbelen van de bestaande tweeparige VVT-kabel in het bestaande rusthuis, hebben we 1 paar kunnen vrijmaken voor het verpleegoproepsysteem. Hierdoor konden ze grote breekwerken vermijden en vooral kosten besparen.

Uitdaging 4: Eén oproepsysteem voor assistentiewoningen en woonzorgcentrum

Aangezien zowel het verpleegoproepsysteem iCall en de telefonie werken volgens de open IP-standaarden, kunnen alle systemen naadloos met elkaar communiceren.

WZC Zilverlinde vond het een absolute meerwaarde dat de volledige interne communicatie door dezelfde partner werd afgehandeld.
Ook de combinatie van het verpleegoproepsysteem met videofonie in de nieuwe assistentiewoningen werd erg positief onthaald.

Toegepaste oplossingen

Bij deze referentie zijn volgende oplossingen toegepast:
Data-infrastructuur
Full-IP Verpleegoproepsysteem
Telecom
Telefonie & Mobiele Communicatie
Uw netwerkinfratructuur
VoIP- & Dect- technologie
Zorgcommunicatie
Maak een afspraak

Andere referenties